سلام . من امروز دارم میرم به زادگاه مادرم ، آخه مامانه خوشگلم متولد شیرازهلبخند

دارم میرم تا عشقو حال کنم .............قهقهههورابغل

ولی بابام نمیاد . 

سامیار جونی من از ی طرف خوشحال که داری میری شیراز و از دیروز که بلیط گرفتی خیلی دلم تنگ شدهگریه تا چند وقت پیش دل تنگ یک نفر میشدم اما الان که ساعت 7 بشه باید دوری 2 نفر تحمل کنم. امیدوارم که به تو ومامان جونی خوش بگذره و همه با دیدنت خوشحال بشن. دوستون دارممممممممممممممممممممممممممممممممماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچ

فقط زود بیا بابایی

ماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچ