سلام به دوستان اهل دل

سلام به همه دوستان اهل دل

من سامیار پسر علی بعد از 22 شب ‏‏میخوام برگرددم پیش بابام

از یک طرف ناراحتم که از شهر مادریم دارم برمیگردم و از یک طرف خوشحالم که میخوام برگرددم پیش پدرم.

من در اولین دقایق روز جمعه میسر مشهد. 

همتونو دوست دارم......

قلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلببغلبغلبغلبغلبغلبغلبغلبغل

/ 2 نظر / 10 بازدید
مامان گلی

خوش آمدی عزیزم[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]

سمیرا

دقيقا درسته.بر منكرش لعنت!!!!!!!!![زبان]