امروز که تموم بشه........

سلام به همه

امروز که تموم بشه من 1ماه میشم.1ماهی که برای همه مثل برقوباد گذشت......

مامانم توی این یک ماه خیلی مواظب من بوده و از جونش برام مایه گذاشته تا من راحت باشم....

من خیلی مامان خوبی دارم و دوستش میدارملبخندماچ

/ 1 نظر / 15 بازدید
مامان گلی

خسته نباشه عزیزم همه مامانا برای بچه هاشون مایع میزارن باید مامان بشی تا درکشون کنی[قلب][بغل]